OBS!

SKALKs nye hjemmeside med nye, spændende funktioner, bl.a. MIT SKALK er under udarbejdelse og vil kunne findes her om kort tid.
Lanceringen er desværre blevet lidt forsinket, men forventes hurtigst muligt og inden udgangen af februar.
Indtil da er vores nuværende hjemmeside og e-butik dog fuldt funktionsdygtige, og det vil selvfølgelig stadig være muligt at kontakte SKALK, enten via e-mail eller tlf. 86 27 37 11.

Populærvidenskabeligt tidsskrift med nyt om dansk arkæologi og historie. 6 numre om året.

I det nyeste nr. af SKALK kan du bl.a. læse om:

NÅR HAVET ÆDER AF NATIONALARVEN
Mange kystnære fortidsminder er under nedbrydning. Nu reddes værdifuld dokumentation fra et af dem.

DANERNE OG RAVENNA
Et nyt studie fører tråde fra de ældste kilder om vort lands historie tilbage til Theodorik den Stores hof.

VIKINGETIDENS VANDMØLLER
Forstod man at udnytte vandkraft i Danmark allerede før munkene indførte teknologien i 1100-tallet?

NYT FRA FRIBRØDRE Å
I Moesgård Museums nye middelalderudstilling kan bl.a. ses rester fra et skibsværft på Falster, som med stor sandsynlighed kan kædes sammen med historisk magtkamp i vendiske Mecklenburg.

PÅ SPORET AF KØBENHAVNS HAVN
Udgravninger ved Gammel Strand er en guldgrube til forståelsen af hovedstadens internationale forbindelser i senmiddelalderen og renæssancen.


Nyheder
Oplysninger til abonnenter
Om betaling

NYHEDER: Olaf Olsen: MIT LEVNED. Den kendte rigsantikvars erindringer.

Tag med SKALK på højskole
I samarbejde med Brandbjerg Højskole inviteres Skalks abonnenter og andre interesserede med på kurset "SKALK live".
Mandag d. 16. - fredag d. 20. april 2018.
Kom og oplev førende forskere og formidlere, som fortæller om det sidste nye fra arkæologien, historien og museumsverdenen.
SKALK-abonnenter får rabat.
Læs mere her.


Igen i år holdes der Historiske Dage i Øksnehallen, denne gang lørdag d. 10. - søndag d. 11. marts.

Programmet for begge dage kan ses her.

Som Skalk-abonnent kan du købe billet med særlig Skalk-rabat ved at klikke her.


Tidsskriftet SKALK
Jelshøjvænget 29
DK-8270 Højbjerg
Danmark
Tel. +45 86 27 37 11
CVR/VAT nr. DK 23100819
E-mail:
Giro: 9570-2104717


Redigeret 22-02-2018