Udgivelser fra forskellige andre forlag og institutioner tilbydes i Skalks bogtjeneste læserne til priser, der ligger under det halve af det oprindelige.

Harald Langberg: GUNHILDKORSET. Udgivet af Selskabet til udgivelse af danske mindesmærker 1982. 96 sider + 28 plancher, indbundet. Teksten er både på dansk og engelsk. Stort format. 125 kr.
Et af Nationalmuseets største middelalderklenodier, et krucifix af hvalrostand med mesterlige udskæringer. Omtalt Skalk 2015:4.


PRÆSTEINDBERETNINGER TIL OLE WORM II – ÅRHUS, FYNS OG LUNDE STIFTER [kun Bornholm] 1623-25. Udgivet af Landbohistorisk Selskab ved Frank Jørgensen 1974. 331 sider, indbundet. 80 kr.
Vor første antikvar rekvirerede indberetninger fra landets præster, især de fynske og bornholmske tekster er righoldige. Brevene er ordret afskrevet. Med registre. NB Bind I er helt udsolgt. Omtalt Skalk 2015:4.


Johann Gottlieb Friedrich: FJORTEN BILLEDER FRA DEN FRANSKE REVOLUTION 1792-1799. Udgivet af Thorkild Kjærgaard for Det Kongelige Bibliotek. 38 sider, indbundet, bredformat. 80 kr.
Sirligt udførte, farvelagte enkelttryk med billeder fra den dramatiske franske revolution. Omtalt Skalk 2015:4.


Dagbøger:
Ved køb af mindst fire dagbøger er prisen 25 kr. pr. stk. Beløbet justeres, når vi trækker beløbet fra bestillerens konto.

Dagbog 2: FÆSTEBONDE I NØRRE TULSTRUP CHRISTEN ANDERSENS DAGBOG 1786-1797. Udgivet af Jens Holmgaard, Landbohistorisk Selskab 1969. 186 sider, indbundet. 30 kr.
Lee sogn øst for Viborg. Omtalt Skalk 2015:3.


Dagbog 3: MED EGEN HÅND: OPTEGNELSER FRA FLADSTEN OG ØRSTED 1592-1809. Udgivet af Bjørn Poulsen og Inger Biel Hansen, Landbohistorisk Selskab 1994. 179 sider. 30 kr.
To sønderjyske optegnelsesbøger: den ene er Danmarks ældste, skrevet i generationer ved Aabenraa 1592-1788. Den anden er skrevet 1740-1809 af Anders Sandemand i Ørsted ved Haderslev. Omtalt Skalk 2015:3.


Dagbog 8: FØRSLEVDEGNENS OPTEGNELSER. Udgivet af Margit Mogensen og Niels W. Bruun, Landbohistorisk Selskab 1998. 208 sider. 30 kr.
Skrevet af Anders Jensen Kier, Sydvestsjælland, 1667-1693. Omtalt Skalk 2015:3.


Dagbog 9: RASMUS STÆHRS DAGBOG. Udgivet af Klavs Espen Gruno, Landbohistorisk Selskab 2010. 194 sider. 30 kr.
En fiskerbondes optegnelsesbog fra Farø 1801-1854. Omtalt Skalk 2015:3.


Esrum Klosters brevbog. 2 bind. 2002. 280 kr.
Fra cistercienserklosteret i Nordsjælland er bevaret en brevbog med afskrifter fra klosterets arkiv: pavebreve, kongelige privilegier, gavebreve og skøder, en jordebog m.m. fra perioden 1140-1512. Et spejl af klosterlivets ejendomsretslige forudsætninger.
Udgivet af Museum Tusculanums Forlag. Første bind rummer oversættelser af brevbogens 259 dokumenter, andet bind bringer kommentarer, ordlister og registre.


Torkild Andersen: DATERING AF FORTIDEN. Om det første danske kulstof-14 laboratorium. Aarhus universitetsforlag 2007. 104 sider, hæftet. 70 kr.
Redegørelse for den for arkæologien afgørende vigtige kulstof-14 dateringsmetodes principper og konkrete aspekter, herunder grundlæggelsen af det danske laboratorium, som blev det første i Europa.
Omtalt Skalk 2013:2.


VIKINGESYMPOSIER. 1982-2009. Hæftet. 25 kr. pr. hæfte (20 KR. VED 10+).
Artikler på dansk, svensk, norsk, engelsk, tysk om arkæologi, historie, stednavneforskning, rune- og sprogforskning, skibs- og sejledskundskab samt numismatik. Omtalt Skalk 2012:1.


Hæfterne har ikke selvstændige titler, men artiklerne i nogle hæfter samler sig om et emne, som da er angivet [i skarp parentes] i denne liste. Flere af hæfterne findes i begrænset oplag. Ønskes flere hæfter, bestil da venligst ét nummer ad gangen – eller bestil ”alle hæfter”.

1. [VIKINGERNE I ENGLAND]
Gillian Fellows Jensen: Scandinavian settlement in England: The place-name evidence.
Niels Lund: Vikinger og stednavne, filologi og historie.
Torben Kisbye: Danelagen – sprogstruktur, befolkningsstruktur.
66 sider (Odense Universitet 1982).

2. [FORSKELLIGE EMNER]
Ole Fenger: ”Danelagen og Danerloven”.
Niels Lund: Liv og Leding.
Else Roesdahl: Fra vikingegrav til Valhal.
49 sider (Aarhus Universitet 1983).

3. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Richard N. Bailey: Irish Sea Contacts in the Viking Period – The Sculptural Evidence.
James Lang: Fine Measurement Analysis of Viking Age Ornament.
Else Roesdahl: Aggersborgproblemer – størrelse og beliggenhed, formål og funktion.
74 sider (Københavns Universitet 1984). Kun få eksemplarer tilbage.

4. [FORSKELLIGE EMNER]
Gert Kreutzer: Die böse Ahnen der kleinen Meerjungfrau – die Meerweiber in der altnordischen Literatur.
R.I. Page: Runic links across the North Sea in the pre-Viking Age.
Tore S. Nyberg: Nordiske territorialinddelinger og Nonnebakken.
70 sider (Odense Universitet 1985).

5. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Stig Jensen: Det ældste Ribe – og vikingetidens begyndelse.
Peter Sawyer: The Christianisation of Scandinavia.
Birgit Sawyer: Vad säger runinskrifterna om arv och ägande?
56 sider (Aarhus Universitet 1986). Kun få eksemplarer tilbage.

6. [LEJRE OG NORDATLANTEN]
Tom Christensen: Nye udgravninger i Lejre.
Simun V. Arge: Om Landnamet på Færøerne.
Lindsay J. Macgregor: Norse Settlement in Shetland: a case study.
45 sider, (Københavns Universitet 1987).

7. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Olaf Olsen: Royal Power in Viking Age Denmark.
Olav Sverre Johansen: Vikingene lengst i nord. Håløygske høvdingesenter i Nord-Norge.
F.X. Martin: The Vikings at Dublin: The Wood Quay Saga.
55 sider (Odense Universitet 1988).

8. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Knud Jordal: Vikingetiden i moderne sovjetisk forskning siden 1968.
Gunnar Svane: Vikingetidens nordiske låneord i russisk.
Ole Crumlin-Pedersen: Vikingernes ”søvej” til Byzans – om betingelserne for sejlads ad flodvejene fra Østersø til Sortehav.
Annette Lerche Trolle: Leningrad – Staraja Ladoga – Novgorod. Arkæologisk udvekslingsrejse til Sovjet, 1988.
55 sider (Aarhus Universitet 1989).

9. [EMNER FRA SLESVIG-HOLSTEN]
Karl-Heinz Willroth: Zur Besiedlungsgeschichte des östlichen Schleswig im ersten nachchristlichen Jahrtausend.
Dietrich Meier: Ländliche wikingerzeitliche und hochmittelalderliche Siedlungen im Umland von Haithabu.
H. Hellmuth Andersen: Neue Ausgrabungen am Verbindungswall des Danewerkes.
Walter Dörfler: Neue Untersuchungen zur Frage der Siedlungskontinuität im 6., 7. und 8. Jahrhundert in Angeln und Schwansen.
Helmut Kroll: Untersuchungen an botanischen Makroresten der wikingerzeitlichen und hochmittelalderlichen Siedlungen von Kosel.
Henning Unverhau: Das südöstliche Schleswig in der Wikingerzeit und dem hohen Mittelalter aus historischer Sicht.
Antje Achmitz: Zur Einwanderung der Slaven in Ostholstein und auf den süddänischen Inseln under Berücksichtigung der integration altpolabischer Ortsnamen in das deutsche bzw. dänische Sprachsystem.
77 sider (Kiels Universitet 1990).

10. [FORSKELLIGE EMNER]
Neil Price: Viking Armies and Fleets in Brittany – A Case Study for Some General Problems.
Henrik M. Jansen: Sidste nyt fra Danmark på Fyn i jernalder og vikingetid.
Thomas Fanning: A Viking Fashion in Dress Pins.
56 sider (Odense Universitet 1991).

11. [SEJLADS I VIKINGETIDEN]
Christer Westerdahl: Vikingatidens transportteknik i Ryssland.
Ole Crumlin-Pedersen: The Rise and Decline of Hedeby/Schleswig as a Major Port of the Baltic Trade.
Flemming Rieck: Gudsø Vig – En vikingetidig samlingshavn.
Max Vinner. Nordboernes sejlads til Nordamerika.
59 sider (Københavns Universitet 1992).

12. [KULTURMØDER I VIKINGETIDEN]
Inger Zachrisson: Mötet mellan skandinaver och samer.
Jette Arneborg: Contact between Eskimos and Norsemen in Greenland.
David M. Wilson: The European View of the Vikings.
50 sider (Aarhus Universitet 1993).

13. [EMNER FRA SLESVIG HOLSTEN]
Dagmar Unverhau: Das Danewerk kartographiegeschichtlich.
Ralf Wiedemann: Edelmetalldepots der Wikingerzeit in Schleswig-Holstein.
50 sider (Kiels Universitet 1994).

14. [DEN SYDSKÅNSKE TRELLEBORG]
Bent Jørgensen: Et gensyn med navnet Trælleborg.
Bengt Jacobsson: Utgrävningen av borgen i Trelleborg, Skåne.
Eje Arén: Trelleborgens dubbelvall. En tolkning utifrån trätekniska och arbetstekniska argument.
51 sider (Københavns Universitet 1995).

15. [FORSKELLIGE EMNER]
David M. Wilson: Fifty years of Viking-Age archaeology. A personal view.
Stefan Brink: Forsaringen – Nordens äldsta lagbud.
Holger Schmidt: Om rekonstruktionen af stavkirken fra Hørning.
64 sider (Aarhus Universitet 1996).

16. [RUNER]
Hans Frede Nielsen: Runologiske forbindelser mellem Frisland og Skandinavien.
Marie Stoklund: Runefundene fra yngre jernalder – tidlig vikingetid og den danske runetradition før Jelling. Eller: Myten om svenskevældet.
Michael Lerche Nielsen: Runologien mellem sprogvidenskaben og arkæologien – med et sideblik på de forskellige tolkninger af Glavendrupindskriften.
51 sider (Odense Universitet 1997).

17. [NORDTYSKE EMNER]
Edith Marold: Die Augen des Herrschers.
Hauke Jöns: Gross Strömkendorf-handelspladsen ved Wismar – et eksempel på urbaniseringens tidlige fase i det vestslaviske område.
Silke Eisenschmidt: Grabfunde der Wikingerzeit in Nord- und Südschleswig.
Martin Segschneider: Zur Besiedlung der nördlichen nordfriesischen Küstenlandschaft in der Wikingerzeit.
85 sider (Kiels Universitet 1998).

18. [FORSKELLIGE EMNER]
Birgitta Hårdh: Fjärrkontakter för tusen år sedan.
Jens Christian Moesgaard: Enkeltfundne mønter fra vikingetiden.
Maria Cinthio: Guldsmed i Lund.
James Graham-Campbell: Rings and Things. Some observations on the Hon hoard.
64 sider (Københavns Universitet 1999).

19. [MAGT I VIKINGETIDEN]
James Graham-Campbell: The Power of Silver.
Judith Jesch: The Power of Poetry.
Ulf Näsman: Power and Landscape in Viking Age Denmark.
56 sider (Aarhus Universitet 2000).

20. [ENGLAND OG LADBY]
Gillian Fellows-Jensen: Nordisk bosættelse i England. Et tilbageblik efter tyve år.
Anne Christina Sørensen: Skibsgraven fra Ladby år 2001.
Bodil Holm Sørensen: Ladbyområdets forskningspotentiale – foreløbig status og skitse til videre forskning.
47 sider (Syddansk Universitet 2001).

21. [NORDTYSKE EMNER]
Anton Englert, Hans Joachim Kühn und Oliver Nakoinz: Das Wrack von Karschau.
Andres Siegfried Dobat: Der Seeweg nach Haithabu.
Martin Segschneider: Alter Ringwall – neu beleuchtet.
Michael Lerche Nielsen: Runefund fra Hedeby og Slesvig.
72 sider (Kiels Universitet 2002).

22. [REKONSTRUKTION AF ET VIKINGESKIB]
Tinna Damgård-Sørensen, Søren Nielsen og Erik Andersen: Fuldblod på havet.
50 sider (Københavns Universitet og Vikingeskibsmuseet i Roskilde 2003).

23. [FORSKELLIGE EMNER]
Pernille Hermann: Mundtlige og skriftlige genealogier i den norrøne kultur.
Jens Peter Schjødt: Fra myte til ritual – initiationssymbolik i nordiske myter.
James Graham-Campbell: The Archaeology of the ’Great Army’ (865-79).
Linzi Simpson: Viking Dublin: the ninth-century evidence begins to unfold – Temple Bar West, Ship Street Great and South Great George’s Street.
Nils Milman: Evidence that the haemochromatosis C282Y mutation of the HFE gene was spread with the Vikings from southern Scandinavia to other parts of Europe.
76 sider (Aarhus Universitet 2004).

24. [FRIESLAND I VIKINGETIDEN]
Niels Lund: Friesland og vikingerne.
Jan Besteman: Vikings and Frisia from an Archaeological Perspective.
Hans Frede Nielsen: Det frisiske sprog i vikingetiden.
Andrea Mini: Early Frisian Loanwords in North Germanic before and in the Viking Age.
58 sider (Syddansk Universitet 2005).

25. [FORSKELLIGE EMNER]
Silke Eisenschmidt: Bemerkungen zu Alter und Geschlecht in der wikingerzeitlichen Gesellschaft.
Lydia Klos: Wanderer zwischen den Welten.
Ute Zimmermann: Bier und Unsterblichkeit.
56 sider (Kiels Universitet 2006).

26. Hæftet er udsolgt, men kan downloades gratis fra: http://www.vikingesymposium.dk/udsolgte_beretninger.htm
Niels Lund: Hans Bekker-Nielsen 1933-2007.
Else Roesdahl: Denmark-England in the eleventh century: The growing archaeological evidence for contacts across the North Sea.
Simon Keynes: The Massacre of St Brice’s Day (13 November 1002).
Julia Barrow: Bishop Brictius – Saint Brice.
88 sider (Københavns Universitet 2007).

27. [KOMMUNIKATION I VIKINGETIDEN]
Anne Pedersen: Material kultur, identitet og kommunikation.
Karen Bek-Petersen: Køn, krig og kommunikation – Sigurdr jarls ravnebanner.
Søren M. Sindbæk: Tætte bånd og fjerne forbindelser – kommunikation og sociale netværk i vikingetidens Skandinavien.
Peder Gammeltoft: Stednavne som formidler af tidligere tiders landskab og samfund – kommunikation i tid og rum.
83 sider (Aarhus Universitet 2008).

28. [NORMANNERNE M.M.]
Jon A.P. Gissel: Johannes Steenstrup og Normannerne.
Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen: ville vikinger i Normandiet. Normanniske stednavne som kilde til vikingernes tilstedeværelse.
Lisbeth Imer: Faaborg-stenen og de ældste danske runesten.
Hans Frede Nielsen: Forholdet mellem jysk og engelsk: En kritisk vurdering.
Lars Bisgaard: Bretonske helgener i Danmark.
83 sider (Syddansk Universitet 2009).

Senere hæfter, se her


Marie-Louise Jørgensen: KIRKERUMMETS FORVANDLING. 2009. 108 sider, hæftet. 45 kr.
Kirkerummet er uforanderligt – tror vi da. Men studier af mange sjællandske landsbykirker fra Reformationen og frem til 1900 viser, at rummene undergik adskillige og stadige forandringer, både med hensyn til inventar og brug. Det mangefacetterede emne præsenteres i et ligefremt sprog og med mange gode fotografier. Omtalt Skalk 2012:1.


HVAD MIDDELHAVET GEMMER. Udg. af tidsskriftet Sfinx 1997. 166 sider, hæftet. 80 kr.
Artikelsamling med 11 artikler om et elementært spændende felt af arkæologien, nemlig skibsvrag fra oldtiden og frem til 1500-årene, da Middelhavet måtte opgive sin status som verdenshav. Vragene er fra bronzealderen, foruden græske, puniske, romerske og byzantinske, og de var ladet med bronzer, marmorkunst, bly og buksbomtræ, vinamforer og glas. Omtalt Skalk 2011:6.

Se indholdsfortegnelse her.


Poul Grinder-Hansen: SØREN ABILDGAARD (1718-1791) – FORTIDEN PÅ TEGNEBRÆTTET. 2010. 672 sider, indbundet. 368 kr.
Om den dygtige tegners liv, motiver og arbejdsmåde, efterfulgt af et komplet, illustreret katalog over hans 831 farvelagte tuschtegninger. udgivet af Nationalmuseet og Syddansk Universitetsforlag. Omtalt Skalk 2011:1.


AARHUUS AMT af J.H. Bredsdorff. 1827. 64 sider og 15 udfoldstabeller. Indb. 25 kr.
Det kongelige Landhusholdningsselskabs detaljerede statusopgørelse over hvordan det stod til med landbruget nogle årtier efter udskiftningsreformerne. Genoptrykt af de amtshistoriske selskaber. Omtalt Skalk 2008:5.

VEILE AMT af C. Dalgas. 1826. 223 sider. Indb. 25 kr.
Det kongelige Landhusholdningsselskabs detaljerede statusopgørelse over hvordan det stod til med landbruget nogle årtier efter udskiftningsreformerne. Genoptrykt af de amtshistoriske selskaber. Omtalt Skalk 2008:5.

SORØE AMT af P. Duus. 1840. 298 sider. Indb. 25 kr.
Det kongelige Landhusholdningsselskabs detaljerede statusopgørelse over hvordan det stod til med landbruget nogle årtier efter udskiftningsreformerne. Genoptrykt af de amtshistoriske selskaber. Omtalt Skalk 2008:5.

RINGKJØBING AMT af J.C. Hald. 1833. 291 sider. 25 kr.
Det kongelige Landhusholdningsselskabs detaljerede statusopgørelse over hvordan det stod til med landbruget nogle årtier efter udskiftningsreformerne. Genoptrykt af de amtshistoriske selskaber. Omtalt Skalk 2008:5.

RANDERS AMT af J.C. Hald. 1827. 212 sider. Indb. 25 kr.
Det kongelige Landhusholdningsselskabs detaljerede statusopgørelse over hvordan det stod til med landbruget nogle årtier efter udskiftningsreformerne. Genoptrykt af de amtshistoriske selskaber. Omtalt Skalk 2008:5.

PRÆSTØE AMT af O.D. Lütken. 1839. 368 sider. Indb. 25 kr.
Det kongelige Landhusholdningsselskabs detaljerede statusopgørelse over hvordan det stod til med landbruget nogle årtier efter udskiftningsreformerne. Genoptrykt af de amtshistoriske selskaber. Omtalt Skalk 2008:5.

V.E. Clausen: DET FOLKELIGE DANSKE TRÆSNIT I ETBLADSTRYK 1565-1884. Foreningen Danmarks Folkeminder 1985. 239 sider. 75 kr.
Tidlig massekommunikation i form af letfattelige billeder. Omtalt Skalk 2002:6.

Preben Mellbye-Hansen & Katia Johansen: KONGENS HIMMEL. Rosenborg 1997. 118 sider. Indbundet. 75 kr.
Det største royale værdighedstegn, tronhimlen, og dens kulturhistorie på dansk grund. Med fyldigt engelsk resumé. Omtalt Skalk 2001:1.

Poul Kjærum og Rikke Agnete Olsen (red.): OLDTIDENS ANSIGT. Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab & Jysk Arkæologisk Selskab 1990. 203 sider. Indbundet. 80 kr.
Mennesker er et sjældent kunstmotiv i oldtiden; her gengives 80 af slagsen i Lennart Larsens farvefotografier. Med fuld engelsk oversættelse. Omtalt Skalk 1997:5.

Niels-Knud Liebgott: ELFENBEN. Nationalmuseet 1985. 85 sider. 25 kr.
Præsentation af pragtværker fra tidlig dansk kirkekunst. Omtalt Skalk 1993:1.