Arkæologien er i gang med at tegne et helt nyt billede af vores fortid. SKALK giver dig indsigt i og overblik over den nye fortid, som dukker frem af jord og på laboratorierne. Fortalt af forskerne selv.
Klik her, hvis du ønsker at tegne abonnement på SKALK,
eller besøg Skalks e-butik og se forlaget Wormianums udvalg af bøger og øvrige varer.

SKALKs artikler skrives af de førende fagfolk, men er let forståeligt for alle. Nye udgravninger, nye opdagelser og nye synsvinkler kendetegner bladet. Rigdom og hverdagsliv, mad og religion, musik og billeder er tilbagevendende emner i SKALK.

Læs, hvad andre har skrevet om SKALK: