Årgang 2017Hvad er Skalk?
Skalk er et populærvidenskabeligt tidsskrift, som bringer velillustrerede artikler om dansk arkæologi, historie og kulturhistorie.
Tidsmæssigt spænder emnerne fra jægerstenalderen og indtil omkring 1900.
Skalk blev grundlagt 1957 af Harald Andersen og udkom i begyndelsen med 4 numre årligt, siden 1963 er der udsendt 6 numre årligt.
Skalk udgives af den selvejende institution Wormianum, opkaldt efter Danmarks første antikvar, Ole Worm.
Wormianum er en erhvervsdrivende fond, som overholder Komiteen for god Fondsledelses anbefalinger (se skema).


Årgang 2016Adresse: Tidsskriftet Skalk, Jelshøjvænget 29 · DK-8270 Højbjerg, Danmark
Telefon: +45 86 27 37 11 · E-mail:
VAT no: DK 23100819
Redaktion: Leif Erik Vaag


Årgang 2015


Der kan indbetales til:
Danske Bank: (DKK) giro 9570-2104717
(IBAN: DK 58 3000 0002 1047 17 · SWIFT-BIC: DABADKKK)
Nordea: (DKK) Skt. Clemens Torv 2-6 · DK-8000 Aarhus C · Konto 2211-0251 3081 01
(IBAN: DK 37 2000 0251 3081 01 · SWIFT-BIC: NDEADKKK)

MobilePay: +45 61 45 60 47
Nordea: (Euro) Skt. Clemens Torv 2-6 · DK-8000 Aarhus C · Konto 5036113938
(IBAN: DK 25 2000 5036 1139 38 · BIC: NDEADKKK)
Den Norske Bank: (NOK) · ASA 7877 0814803
(IBAN: NO 20 7877 0814 803 · BIC: DNBANOKKXXX)
PostGirot Bank AB: (SEK) · 293878-5
(IBAN: SE 07 9500 0099 6042 0293 8785 · BIC: NDEASESS)


Årgang 2014


Adresseændring:
Direkte til Skalk:
Ved PBS-tilmelding til Deres bank:
Angiv venligst PBS-nr. 00883166, debitorgruppe 00001 og Deres kundenummer.


Årgang 2013


Blinde og svagtseende:
Medlemmer af Nota (Danmarks Blindebibliotek) kan tegne mp3-abonnement i Daisy-format på CD-ROM her: www.nota.nu eller tlf. 39 27 44 44. Årgang 1981 ff. er til rådighed.


Årgang 2012


Abonnement på Skalk koster 310 kr. for et år. Samme pris over hele verden. Abonnementet følger kalenderåret. Nye abonnenter får gratis 4 tidligere numre med i købet. Desuden får abonnenter ca. 20% rabat på forlaget Wormianums egne bøger. Bestil her.
Gaveabonnement på Skalk
kan bestilles her. Pris 310 kr.

Samlebind er beregnet til seks numre (én årgang). Bestil her.
Bindet kan dog rumme op til ti numre, så bladets første årgange, der var på fire hæfter, indbindes parvis. Prisen er 44 kr. Ved køb af tre eller flere dog 34 kr.


Årgang 2011


Trykte registre til Skalk foreligger for årgangene 1957-75 (pris 25 kr.) og for årgangene 1976-90 (pris 35 kr.). Bestil her.
Online-registre kan findes her.

Ældre numre Samtlige numre af Skalk er på lager.
Pris pr. nr.: 1957-85: 12,00 kr. 1986-2015: 18,00 kr. 2016: 48,50 kr. Bestil her.
Årgangene til og med 1963 er på fire numre, derefter seks.


Årgang 2010


Wormianums bestyrelse består af:
Orla Madsen, arkæolog, mag. art. (formand)
Mads Kähler Holst, direktør, Moesgård Museum.
Henning Lyngsbo, advokat (medlem af forretningsudvalget)
Birgitte Gylling, bogholder på Skalk (medarbejderrepræsentant)
Lise Ræder Knudsen, konservator og leder af Konserveringscentret i Vejle (næstformand, medlem af forretningsudvalget)
Lene Floris, Museumschef på Københavns Museum
Mogens Bo Henriksen, museumsinspektør på Odense Bys Museer
Tønnes Bekker-Nielsen, lektor, SDU
Charlotte S.H. Jensen, udvikler, Nationalmuseet.


Årgang 2009


Til tidsskriftet er tilknyttet forlaget Wormianum. Skalks abonnenter får ca. 20% rabat på forlagets egne bøger. Beløbet fratrækkes priserne i e-butikken. Hertil skal lægges porto.


Årgang 2008


Priser og hædersbevisninger
Skalk modtog i 1972 Anders Bording-prisen af Dansk Fagpresseforening.
Skalk modtog i 1986 en uansøgt uddeling fra Einar Hansens Forskningsfond.
Skalk modtog i 1996 Svend Bergsøes Fonds formidlerpris.
Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer (SDA) udnævnte i 1999 Skalk til Årets Arkæolog.
Skalk modtog i 2004 H.O. Lange-prisen for fremragende forskningsformidling.En hyggelig passiar på Historiske Dage 2017.


Årgang 2007


Skrevet om Skalk:
»Hvis ikke et hæfte som dette kan sælges, er der ingen retfærdighed til.« Morsø Folkeblad, 7. okt. 1957.
»Landets største tidsskriftsucces er Skalk.« Berlingske Aftenavis, 31. dec. 1966.
»Mere spændende populærvidenskab skrives ikke på dansk. Heller ikke fornøjeligere. Og illustrationerne holder fuldt ud mål med teksten.« BT, 14. mar. 1972.
»Skalk er noget enestående i verden.« Politiken, 24. feb. 1977.
»Vi vet bättre, vi har läst Skalk.« Expressen, 15. jun. 1979.
»I fin form, let at gå til og alligevel rimeligt dybdesøgende fortæller tidsskriftet historie på en måde, der i al fald må tale til nutidens mennesker.« Næstved Tidende, 9. mar. 1985.
»– tidsskriftet Skalk, der netop berømmes for sin måde at fremstille indviklede fænomener umiddelbart forståeligt.« Berlingske Tidende, 28. nov. 1985.
»Jeg må indrømme, at jeg bruger Skalk på samme måde, som andre skal have en god krimi i fjernsynet.« Flenborg Avis, 24. dec. 1988.
»I sidste nummer af det fremragende tidsskrift Skalk bliver der igen rokket ved vores gamle historie.« Politiken, 26. feb. 1995.
»Arkæologien indgår på en selvfølgelig plads i den danske nationale selvforståelse, og det populærvidenskabelige, arkæologiske tidsskrift Skalk har en læserskare, som ugebladene om de kendte og rige må misunde.« Weekendavisen, 31. maj 2000.
»Skalk holder fortsat fanen højt i en ellers læseretarderet flimmertid. … Man keder sig ikke i det selskab, lige stærkt i lærdom og popularisering.« Jyllandsposten, 23. jan 2001.
»Der er også en betydelig interesse for arkæologi i den danske befolkning … og det populærvidenskabelige arkæologi-tidsskrift Skalk har et stort og hengivent publikum.« Weekendavisen, 19. okt. 2001.
»Skalks varemærke er at forsyne glemte eksistenser med kød og blod og sætte dem i en sammenhæng, uden at man mærker terpeskolens hede ånde i nakken.« Jyllandsposten, 9. jun. 2004.
»Skalks force har altid været, at det var på pletten, når der skete noget nyt. Det greb fat i det nye, i almindelige menneskers historie; de næsten ukendte fik mund og mæle i bladets spalter.« Kristeligt Dagblad, 28. feb. 2007.
»Trods sit lille format er tidsskriftet SKALK en sværvægter i dansk kultur som budbringer af nyt om gammelt.« Jyllandsposten, 10. maj 2007.
»Skalk griber tilbage til rødderne i en mere og mere rodløs tid. På letforståelig og underholdende vis.« Horsens Folkeblad 11. maj 2007.
»Skalk er aldrig faldet for nymoderne smartness.« Politiken, 12. maj 2007.
»Egentlig repræsenterer Skalk noget, der ikke burde kunne lade sig gøre.« Jyllandsposten, 13. maj 2007.
»Inden Skalks dage var der mange fund og begivenheder, som befolkningen slet ikke fik indsigt i. Skalks redaktion var fra begyndelsen klar over, hvem man henvendte sig til – nemlig familien Danmark.« Flensborg Avis, 16. maj 2007.


Årgang 2006