Populærvidenskabeligt tidsskrift med nyt om dansk arkæologi og historie. 6 numre om året.

I det nyeste nummer af SKALK kan du bl.a. læse om:

DE LANGE SKIBES TID
En for længst forsvundet engelsk krønike er dukket op igen og viste sig at rumme den eneste eksisterende samtidige, detaljerede skildring af et vikingeskib.

IDEER PÅ VANDRING
Rav, bronze, spiraldekoration og klapstole – alt dette har vi længe vidst forbandt meget fjerntliggende steder med hinanden i bronzealderen. Men nu slutter rageknivene sig til.

SOMMEREN FØR KRIGEN
I 1914 var der kun fire Østersømagter – og de gik sammen om at lave en stor udstilling i Malmø, lige før verden gik af lave.

HISTORIEN RUNDT
Skalk lancerer en slags app uden smartphone: 150 vigtige begivenheder i Danmarkshistorien placeret på et drejeligt tidshjul.

Nyheder
Oplysninger til abonnenter
Om betaling

NYHEDER: Historisk Kogebog. Læs om kogekunst i Danmark 1616-1910. Vinder af Mad+Medier-prisen 2014 • Tjek på kongerækken? Grib Kongehjulet og få klar besked. • Hvornår skete der nyt i Danmarks oldtid? Oldtidshjulet giver svaret.

Tidsskriftet SKALK
Jelshøjvænget 29
DK-8270 Højbjerg
Danmark
Tel. +45 86 27 37 11
Fax: +45 86 27 30 46
E-mail:
Giro: 9570-2104717


Redigeret 16-07-2014